shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.503.324
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 2020
Begindatum:31 augustus 2020
Naam:Aporcaritii, Mihai
Sinds 31 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Aporcaritii ,  Mihai  Sinds 31 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 31 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 31 augustus 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 31 augustus 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 31 augustus 2020
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 31 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug