shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.821.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2020
Begindatum:8 september 2020
Naam:DHK INNOVATION
Naam in het Frans, sinds 8 september 2020
Adres van de zetel: Otletstraat 4
1070 Anderlecht
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kobbaï ,  Mohamed  Sinds 8 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 oktober 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 20 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug