shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.885.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 september 2020
Begindatum:10 september 2020
Naam:Agafitei, Ionut
Sinds 10 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Agafitei ,  Ionut  Sinds 10 september 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 10 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 september 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 10 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug