shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.955.363
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 2020
Begindatum:11 september 2020
Naam:Dakwerken MG
Naam in het Nederlands, sinds 11 september 2020
Adres van de zetel: Oude Reetsebaan 35 Stratenplan
2850 Boom
Sinds 11 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dakwerkenmg.beSinds 11 september 2020
Webadres:
www.dakwerkenmg.be Sinds 11 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mus ,  Gregory  Sinds 11 september 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Mus ,  Gregory  Sinds 11 september 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 september 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 11 september 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 september 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 16 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug