shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.440.651
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2020
Begindatum:30 september 2020
Naam:Talud
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2020
Adres van de zetel: Paul Cammermansstraat(B) 6
9290 Berlare
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Vriese ,  Philip  Sinds 30 september 2020
Bestuurder Everaert ,  Kristof  Sinds 30 september 2020
Bestuurder Vermorgen ,  Stef  Sinds 30 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug