shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.699.185
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2020
Begindatum:5 oktober 2020
Naam:H&H
Naam in het Nederlands, sinds 3 september 2020
Adres van de zetel: Groot-Bijgaardenstraat 14
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 3 september 2020

Doorgehaald adres sinds 9 februari 2024(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 3 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ciobanu ,  Ion  Sinds 1 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 oktober 2020
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 oktober 2020
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug