shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.649.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 november 2020
Begindatum:20 november 2020
Naam:Culiceanu, Igor
Sinds 20 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Culiceanu ,  Igor  Sinds 20 november 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 20 november 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug