shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.557.501
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2021
Begindatum:1 januari 2021
Naam:Timmerman, Celine
Sinds 1 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lineswallart@gmail.comSinds 1 januari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Timmerman ,  Celine  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 januari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  32.400  -  Vervaardiging van spellen en speelgoed
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug