shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.669.743
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 februari 2022
Begindatum:30 december 2020
Naam:Martusciello
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2020
Commerciële Naam:SVM
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2020
Adres van de zetel: Mezenstraat 18
3582 Beringen
Sinds 30 december 2020

Doorgehaald adres sinds 8 januari 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Martusciello ,  Vincenzo  Sinds 30 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Repriels ,  Sofie  Sinds 22 september 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Coppenolle ,  Dirk  Sinds 22 september 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Coppenolle ,  Frederick  Sinds 22 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 januari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug