shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.197.107
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 augustus 1993
Begindatum:18 augustus 1993
Naam:Fiems, Patrick
Sinds 18 augustus 1993
Telefoonnummer:
051727087 Sinds 18 augustus 1993(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
patrick.fiems@skynet.beSinds 18 augustus 1993(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Fiems ,  Patrick  Sinds 18 augustus 1993
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 29 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 29 augustus 2007
 
Installateur frigorist
Sinds 29 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug