shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0762.937.068
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 2021
Begindatum:4 februari 2021
Naam:2.WA
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2021
Adres van de zetel: Imperiastraat 8
1930 Zaventem
Sinds 4 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dude Gomez ,  Antonio  Sinds 4 februari 2021
Bestuurder Jose De Carvalho ,  Weider  Sinds 4 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 februari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 4 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug