shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0762.944.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 2021
Begindatum:4 februari 2021
Naam:ROVAZIN
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2022
Adres van de zetel: Dorp 146
9968 Assenede
Sinds 23 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Zele ,  Rob  Sinds 23 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 4 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 mei 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 15 juni 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 15 juni 2022
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 15 juni 2022
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 juni 2022
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 4 februari 2021
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 15 juni 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 20 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug