shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.648.804
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2021
Begindatum:12 april 2021
Naam:Kiala Kilenga,
Sinds 12 april 2021
Telefoonnummer:
0471691816 Sinds 12 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
juniorkiala@caramail.comSinds 12 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Kiala Kilenga Sinds 12 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 april 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 april 2021
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 12 april 2021
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 12 april 2021
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 12 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug