shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.707.103
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2021
Begindatum:12 april 2021
Naam:Armanu, Denis
Sinds 12 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Armanu ,  Denis  Sinds 12 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 19 april 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 april 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug