shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0771.976.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 augustus 2021
Begindatum:2 augustus 2021
Naam:VITE VIDE
Naam in het Frans, sinds 2 augustus 2021
Adres van de zetel: Regentschapsstraat 46
1000 Brussel
Sinds 2 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Chilah ,  Abdolkarim  Sinds 2 augustus 2021
Bestuurder Prestl ,  Patrice  Sinds 2 augustus 2021
Bestuurder Ramouch ,  Rachid  Sinds 2 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 september 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 september 2021
Btw 2008  47.791  -  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Sinds 1 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.791 -  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug