shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0806.365.651
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 september 2008
Begindatum:12 september 2008
Naam:SOLAIRCO
Naam in het Nederlands, sinds 12 september 2008
Adres van de zetel: Stationsstraat 216
3110 Rotselaar
Sinds 22 februari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0842.903.472   Sinds 11 september 2023
Vaste vertegenwoordiger Buelens ,  Roel  (0842.903.472)   Sinds 13 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 2 oktober 2008
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 29 september 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 juni 2015
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 2 oktober 2008
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2008
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.697  -  Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Sinds 1 oktober 2008
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 oktober 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 september 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug