shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.016.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2008
Begindatum:7 oktober 2008
Naam:VERBIEST SCHILDERWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 7 oktober 2008
Adres van de zetel: Vinkenslag(HRT) 17 Stratenplan
2200 Herentals
Sinds 4 november 2015
Telefoonnummer:
0473539078 Sinds 4 november 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@verbiestschilderwerken.beSinds 4 november 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 7 oktober 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Verbiest ,  Gunther  Sinds 7 oktober 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2008
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 31 oktober 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 april 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 november 2008
Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 november 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 5 april 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 oktober 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug