shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0807.466.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 november 2008
Begindatum:1 november 2008
Naam:Brouns, Dieter
Sinds 1 november 2008
Telefoonnummer:
0477842312 Sinds 1 november 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Brouns ,  Dieter  Sinds 1 november 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 maart 2013
BTW 2008  23.610  -  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Sinds 16 december 2013
BTW 2008  23.620  -  Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
Sinds 8 maart 2013
BTW 2008  23.650  -  Vervaardiging van producten van vezelcement
Sinds 8 maart 2013
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 8 maart 2013
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 8 maart 2013
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug