shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.677.428
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2008
Begindatum:7 november 2008
Naam:FCR MEDIA BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2016
Adres van de zetel: Uitbreidingstraat 82
2600 Antwerpen
Sinds 24 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0700.767.590   Sinds 7 mei 2020
Bestuurder Martinsen ,  Jon  Sinds 15 september 2016
Vaste vertegenwoordiger Mondelaers ,  Zjeff  (0700.767.590)   Sinds 7 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder Martinsen ,  Jon  Sinds 1 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 juli 2016
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juli 2016
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 619.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 november 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

0541.684.325 (VisiYou)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 augustus 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug