shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.746.120
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2008
Begindatum:13 november 2008
Naam:POINT
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2008
Adres van de zetel: Doornstraat 290
2610 Antwerpen
Sinds 1 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Askraba ,  Marjana  Sinds 14 mei 2013
Zaakvoerder (2) Hido ,  Taib  Sinds 12 november 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juni 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 12 november 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juni 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 25 juni 2009
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 25 juni 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 september 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 november 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug