shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.960.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 januari 2022
Begindatum:25 november 2008
Naam:C.CAD
Naam in het Frans, sinds 24 november 2008
Adres van de zetel: Chaussée de Dinant 36
5170 Profondeville
Sinds 1 maart 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cappadonna ,  Andrea  Sinds 15 juli 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delforge ,  Murielle  Sinds 27 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug