shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.070.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 2008
Begindatum:28 november 2008
Naam:Craninx Ivo
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2008
Adres van de zetel: Kusterstraat 32
3891 Gingelom
Sinds 28 november 2008
Telefoonnummer:
0495/888.131 Sinds 31 oktober 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
yvo.craninx@telenet.beSinds 31 oktober 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Craninx ,  Ivo  Sinds 5 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 januari 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 8 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug