shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.230.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2008
Begindatum:5 december 2008
Naam:Heating Services
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 2008
Adres van de zetel: Lommelsesteenweg 249
3970 Leopoldsburg
Sinds 19 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Willems ,  Bart  Sinds 22 maart 2023
Zaakvoerder (1) Willems ,  Bart  Sinds 5 december 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 oktober 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 19 augustus 2009
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 19 augustus 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 19 augustus 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 8 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug