shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.541.421
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2008
Begindatum:4 december 2008
Naam:2B/ECO
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 2008
Adres van de zetel: Augustijnenstraat 1 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 4 december 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 december 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanhoutteghem ,  Johan  (0885.373.636)   Sinds 4 december 2008
Vaste vertegenwoordiger Laermans ,  Nico  (0896.347.504)   Sinds 4 december 2008
Zaakvoerder (2)0885.373.636   Sinds 4 december 2008
Zaakvoerder (2)0896.347.504   Sinds 4 december 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  25.210  -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug