shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.609.024
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2008
Begindatum:19 december 2008
Naam:MBF ACCOUNTANT
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 2008
Adres van de zetel: Vlietestraat 164
8531 Harelbeke
Sinds 11 september 2017
Telefoonnummer:
056 64 99 58 Sinds 11 september 2017(1)
Faxnummer:
056 71 30 18 Sinds 11 september 2017(1)
E-mail:
info@mabofisc.beSinds 11 september 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verfaillie ,  Marnix  Sinds 14 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug