shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.751.356
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2008
Begindatum:29 december 2008
Naam:ELEKTROTECHNIEK DEKRI
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2008
Adres van de zetel: Honderdweg 8
9230 Wetteren
Sinds 1 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0429.624.777   Sinds 13 januari 2022
Vaste vertegenwoordiger Havegeer ,  Kurt  (0429.624.777)   Sinds 13 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 januari 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 28 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 27 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

0663.936.492 (Engineering Dekri bvba)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 september 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug