shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.980.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2008
Begindatum:29 december 2008
Naam:MATHEI LUDWIG
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2008
Adres van de zetel: Dumontlaan(Horpm.) 34 Stratenplan  bus D
3870 Heers
Sinds 5 september 2014
Telefoonnummer:
0494/924597 Sinds 5 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 december 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Mathei ,  Ludwig  Sinds 29 december 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2009
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 19 januari 2009
Vrijstelling
Sinds 19 januari 2009
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug