shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0809.295.744
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2009
Begindatum:23 januari 2009
Naam:Bouwonderneming Diependaele Filip
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 2009
Adres van de zetel: Kortenbosstraat 73 Stratenplan
9230 Wetteren
Sinds 20 januari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 januari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Diependaele ,  Filip  Sinds 20 januari 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2009
 
Ruwbouw
Sinds 27 februari 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 februari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 februari 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 februari 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 januari 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug