shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0809.724.821
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2009
Begindatum:10 februari 2009
Naam:TOP BATIMENT
Naam in het Frans, sinds 26 januari 2009
Adres van de zetel: Bloemkwekersstraat 48 Stratenplan
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 13 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Topczewski ,  Andrzej  Sinds 28 december 2017
Zaakvoerder (2) Topczewski ,  Damian  Sinds 13 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2009
 
Ruwbouw
Sinds 2 april 2009
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 2 april 2009
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 2 april 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 april 2009
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 2 april 2009
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 april 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug