shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0810.703.630
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2009
Begindatum:17 maart 2009
Naam:SOLARPRO
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2009
Adres van de zetel: Koeybleuken 24
2300 Turnhout
Sinds 1 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Mechgelen-Claessen ,  Joris  Sinds 11 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 augustus 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 15 april 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 25 augustus 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 23 mei 2012
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 september 2021
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 april 2009
Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 23 mei 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug