shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.129.440
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2009
Begindatum:14 april 2009
Naam:ECO2+TECHNOLOGIE
Naam in het Nederlands, sinds 9 april 2009
Adres van de zetel: Krimperslaan 4   bus E
9140 Temse
Sinds 9 januari 2014
Telefoonnummer:
0497904812 Sinds 9 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@eco2technologie.beSinds 9 januari 2014(1)
Webadres:
www.eco2technologie.be Sinds 9 januari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 april 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Martens ,  Dimmy  Sinds 9 april 2009
Zaakvoerder (3) Martens ,  Yanni  Sinds 9 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juni 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juni 2009
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 juni 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 2 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 april 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug