shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.129.440
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2009
Begindatum:14 april 2009
Naam:MARTECO
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2023
Adres van de zetel: Krimperslaan 4   bus E
9140 Temse
Sinds 9 januari 2014
Telefoonnummer:
0497904812 Sinds 9 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@marteco.beSinds 1 september 2023
Webadres:
www.marteco.be Sinds 1 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Martens ,  Dimmy  Sinds 28 maart 2023
Bestuurder Martens ,  Yanni  Sinds 28 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juni 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juni 2009
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 juni 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 2 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 april 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug