shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.248.909
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2009
Begindatum:15 april 2009
Naam:Van Roy, David
Sinds 15 april 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Roy ,  David  Sinds 15 april 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 20 april 2009
 
Droogkuiser-verver
Sinds 20 april 2009
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2009
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 20 april 2009
 
Rijwielen
Sinds 20 april 2009
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 20 april 2009
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 20 april 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 april 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 20 april 2009
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 april 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  47.781  -  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug