shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.742.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 2009
Begindatum:14 mei 2009
Naam:ACLISOL
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2009
Adres van de zetel: Langenberg 4
2491 Balen
Sinds 14 juli 2012
Telefoonnummer:
014310031 Sinds 14 juli 2012(1)
Faxnummer:
014310031 Sinds 14 juli 2012(1)
E-mail:
info@aclisol.beSinds 14 juli 2012(1)
info@aclisol.beSinds 18 december 2023
Webadres:
www.aclisol.be Sinds 14 juli 2012(1)
www.aclisol.be Sinds 18 december 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cools ,  Niko  Sinds 18 december 2023
Bestuurder Peeters ,  Barbara  Sinds 18 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 19 mei 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 mei 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 mei 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 19 mei 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug