shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.748.260
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 maart 2023
Begindatum:12 mei 2009
Naam:Vanbrabant Chauffage - Sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2009
Adres van de zetel: Gentseweg 239
8792 Waregem
Sinds 12 mei 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 mei 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanbrabant ,  Francky  Sinds 12 mei 2009
Zaakvoerder (2) Vanbrabant ,  Olivier  Sinds 12 mei 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) François ,  Yves  Sinds 2 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 juni 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 mei 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 12 mei 2009
Btw 2008  46.736  -  Groothandel in sanitair
Sinds 12 mei 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug