shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.972.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2016
Begindatum:25 januari 2016
Naam:De Backer, Gunther
Sinds 25 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Backer ,  Gunther  Sinds 25 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 27 januari 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2016
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 27 januari 2016
 
Rijwielen
Sinds 27 januari 2016
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 27 januari 2016
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 27 januari 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 januari 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 27 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 27 januari 2016
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 27 januari 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 27 januari 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 27 januari 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 januari 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 januari 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 27 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug