shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0817.201.541
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 2009
Begindatum:16 juli 2009
Naam:BERRENTEC
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 2009
Adres van de zetel: Guido Gezellestraat 139 Stratenplan
3582 Beringen
Sinds 16 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juli 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Doggen ,  Marina  (0841.726.606)   Sinds 1 april 2018
Zaakvoerder (2)0841.726.606   Sinds 1 april 2018
Zaakvoerder (2) Berrevoets ,  Tine  Sinds 30 januari 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 19 november 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 oktober 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 juli 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 juli 2009
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 13 januari 2010
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 januari 2010
BTW 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 16 juli 2009
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 16 juli 2009
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 16 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 19 oktober 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug