shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0817.228.859
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2009
Begindatum:3 juli 2009
Naam:Precisiewerk
Naam in het Nederlands, sinds 9 december 2011
Adres van de zetel: Steenweg 229 Stratenplan
3590 Diepenbeek
Sinds 2 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dautzenberg ,  Joeri  Sinds 3 juli 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 28 september 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 augustus 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 september 2009
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 15 februari 2012
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 15 februari 2012
BTW 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 1 september 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 21 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug