shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0817.297.353
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 2009
Begindatum:17 juli 2009
Naam:STEEGMANS CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 6 maart 2015
Adres van de zetel: Duifhuisweg 17 Stratenplan  bus 5
3590 Diepenbeek
Sinds 6 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 juli 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Steegmans ,  Frédéric  (0841.227.253)   Sinds 19 april 2012
Zaakvoerder (2)0841.227.253   Sinds 19 april 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 mei 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 10 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 mei 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 april 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 26 april 2013
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 6 maart 2015
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 26 april 2013
BTW 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 27 juni 2011
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 27 juni 2011
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 27 juni 2011
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 april 2013
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 24 mei 2013
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 26 april 2013
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 6 maart 2015
BTW 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 6 maart 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 6 maart 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 16 mei 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juli 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug