shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0817.412.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2009
Begindatum:15 juli 2009
Naam:HERMANS CONSULTING
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2009
Adres van de zetel: Steenweg op Heindonk(HEF) 25 Stratenplan
2801 Mechelen
Sinds 15 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hermans ,  Glenn  Sinds 1 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 januari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 oktober 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.991 -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 27 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug