shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0818.470.855
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 2009
Begindatum:11 september 2009
Naam:ENERGY SOLUTION TECHNIEK
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2009
Afkorting: ENSOL-TEC
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2009
Commerciële Naam:ENSOLTEC
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2021
Adres van de zetel: Bierweg 30
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
092273922 Sinds 8 september 2009(2)
Faxnummer:
092273933 Sinds 8 september 2009(2)
E-mail:
info@ensol-tec.beSinds 8 september 2009(2)
info@ensoltec.beSinds 28 juni 2021
Webadres:
www.ensol-tec.be Sinds 8 september 2009(2)
www.ensoltec.be Sinds 28 juni 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Walleghem ,  Petra  Sinds 28 juni 2021
Bestuurder Vanbelleghem ,  Pieter  Sinds 28 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 28 oktober 2009
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 oktober 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 28 oktober 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.129.637 (IBV VAN BELLEGHEM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 november 2023
0864.400.256 (IL CASALE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 november 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug