shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0818.531.233
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 2009
Begindatum:31 augustus 2009
Naam:ITALZ
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 2009
Adres van de zetel: Kesselsesteenweg 118
2500 Lier
Sinds 5 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Issaev ,  Artur  Sinds 26 maart 2013
Zaakvoerder (2) Issaev ,  Zelimkman  Sinds 31 augustus 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 21 september 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 21 september 2009
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug