shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.210.332
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0507.911.103 afgesloten sinds 28/06/2016 , 0670.807.359 afgesloten sinds 18/04/2017 , 0561.776.686 afgesloten sinds 24/09/2019 en 0563.663.040 afgesloten sinds 24/09/2019)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2009
Begindatum:2 oktober 2009
Naam:ABN AMRO Bank N.V.
Naam in het Nederlands, sinds 5 februari 2010
Adres van de zetel: GUSTAV MAHLERLAAN 10
1082 PP AMSTERDAM
Nederland
Sinds 25 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 25 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Wettelijk vertegenwoordiger Aelvoet ,  Joachim  Sinds 1 april 2023
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:25 september 2009
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Borsbeeksebrug   30
2600 Antwerpen
Sinds 6 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2009
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 2 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 december 2009
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 december 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 maart 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.000.000.000,00 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0507.911.103 afgesloten sinds 28/06/2016 , 0670.807.359 afgesloten sinds 18/04/2017 , 0561.776.686 afgesloten sinds 24/09/2019 en 0563.663.040 afgesloten sinds 24/09/2019
0415.835.337 (ABN AMRO Private Banking Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 augustus 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0819.210.332 0507.911.103 0670.807.359 0561.776.686 0563.663.040

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0819.210.332

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0819.210.332 0507.911.103 0670.807.359 0561.776.686 0563.663.040

Werkgeversrepertorium
0819.210.332

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug