shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0819.095.219
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2009
Begindatum:28 september 2009
Naam:BS Bouwwerken
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2009
Adres van de zetel: Viartenstraat 32 Stratenplan
3520 Zonhoven
Sinds 28 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Steegmans ,  Benny  Sinds 28 september 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2009
 
Ruwbouw
Sinds 15 oktober 2009
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 oktober 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 oktober 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug