shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.073.623
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2009
Begindatum:2 december 2009
Naam:RENOVATIEWERKEN ELBRA
Naam in het Nederlands, sinds 24 november 2009
Adres van de zetel: Boterlaarbaan 318
2100 Antwerpen
Sinds 24 november 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder El Baroudi ,  Brahim  Sinds 1 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 7 januari 2010
Vrijstelling
Sinds 7 januari 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 oktober 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 15 december 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 december 2009
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 15 december 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  42.219 -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 9 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 november 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug