shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.182.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2009
Begindatum:7 december 2009
Naam:BRAEM F & D
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 2009
Adres van de zetel: Albert De Smetstraat 57   bus B
9042 Gent
Sinds 25 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Braem ,  Davy  Sinds 3 april 2023
Bestuurder Van Kwikkelberghe ,  Marjan  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 augustus 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 januari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 23 augustus 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug