shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.530.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2009
Begindatum:17 december 2009
Naam:VDR SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 16 december 2009
Adres van de zetel: Eikstraat(BR) 4 Stratenplan
1673 Pepingen
Sinds 16 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Jacobs ,  Veerle  Sinds 16 december 2009
Zaakvoerder (2) Vanderoost ,  Marjo  Sinds 16 december 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 juni 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 24 december 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 december 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 17 december 2009
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 17 december 2009
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 december 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug