shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.626.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2009
Begindatum:25 november 2009
Naam:H & A
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2009
Adres van de zetel: Venlosesteenweg 27
3680 Maaseik
Sinds 25 november 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Groenen ,  Alain  (0838.017.543)   Sinds 1 augustus 2017
Zaakvoerder (2)0838.017.543   Sinds 1 augustus 2017
Zaakvoerder (2) Van Geldorp ,  Henriëtte  Sinds 25 november 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 maart 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 maart 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  46.736  -  Groothandel in sanitair
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  96.031  -  Uitvaartverzorging
Sinds 1 februari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug