shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.070.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2010
Begindatum:8 januari 2010
Naam:BRZOSKA-CONSTRUCTION
Naam in het Nederlands, sinds 5 januari 2010
Adres van de zetel: Wilgenstraat 9 Stratenplan
1930 Zaventem
Sinds 20 mei 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Brzoska ,  Aneta  Sinds 5 januari 2010
Zaakvoerder (2) Brzoska ,  Wojciech  Sinds 5 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2010
 
Ruwbouw
Sinds 20 januari 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 maart 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 augustus 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 31 maart 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 31 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 31 maart 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 31 maart 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 augustus 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 31 maart 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 maart 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 31 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 februari 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug