shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.327.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2010
Begindatum:2 januari 2010
Naam:Eco-worxX
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2010
Adres van de zetel: Meesberg 22
3220 Holsbeek
Sinds 2 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 2 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Geens ,  Guy  Sinds 2 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 november 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 22 november 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 22 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 22 november 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 november 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 2 januari 2010
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug