shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0823.006.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2010
Begindatum:2 februari 2010
Naam:Zon & Aarde Technieken
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2010
Afkorting: Zonatech
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2010
Adres van de zetel: Oostendse Steenweg 225
8000 Brugge
Sinds 10 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Caestecker ,  Didier  Sinds 2 februari 2010
Zaakvoerder (2) Caestecker ,  Ghislain  Sinds 1 oktober 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 28 september 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 september 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 28 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 september 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 september 2010
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 september 2010
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 28 september 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2010
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2010
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 september 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 februari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug